Μενού Κλείσιμο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

O ιστότοπος «https://www.spicesbazaar.gr/» είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί ο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΛΑΡΑΣ». Η εταιρεία μας διαθέτει έδρα και φυσικό κατάστημα στην οδό Κουρτίδου 63 στην Αθήνα , με ΑΦΜ: 079496324, και ΙΓ Δ.Ο.Υ: Αθήνας ,Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 048921838000. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού διαθέτουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] και την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης : 211 4180855

 

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΛΑΡΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της www.spicesbazaar.gr ανά πάσα στιγμή, και χωρίς καμία προειδοποίηση. Ό έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλόλητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα .Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΛΑΡΑΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα, καθώς επίσης δεν είναι υπεύθυνη για την σωστή προσαρμογή των τεχνικών δυνατοτήτων των προϊόντων, με τον υπάρχον εξοπλισμό του τελικού πελάτη.

Μεταφορά Δεδομένων

Παρέχεται η άδεια λήψης δεδομένων του δικτυακού τόπου μέσω δικτύου (down loading) με υλικό από το www.spicesbazaar.gr σε άλλο χρήστη και εκτύπωσης του υλικού το οποίο περιλαμβάνεται στον δικτυακό τόπο αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση των χρηστών υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα, είτε της περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΛΑΡΑΣ ή οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού, προσώπου. Υλικό το οποίο λαμβάνουν οι χρήστες στον υπολογιστή τους μέσω δικτύου (down loading) συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογισμικού, αρχείων, γραφικών, δεδομένων ή άλλων στοιχείων, ανήκει στην περιορισμένης ευθύνης εταιρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΛΑΡΑΣ ή σε τρίτα πρόσωπα τα οποία της έχουν χορηγήσει σχετική άδεια χρήσης του υλικού αυτού. Τα ως άνω πρόσωπα διατηρούν όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυριότητας επί του εν λόγω τυχόν παραχωρηθέντος κατά χρήση υλικού των.

Δηλώσεις Πελάτη

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας www.spicesbazaar.gr είναι ακριβείς. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΛΑΡΑΣ, από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.

Περιορισμός Ευθύνης

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΛΑΡΑΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας www.spicesbazaar.gr καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Σύνδεσμοι

Το Spicesbazaar.gr είναι πιθανόν να έχει συνδέσμους με άλλα web sites. Σε αυτήν την περίπτωση το Spicesbazaar.gr δεν είναι υπεύθυνο για την εξέταση ή αξιολόγηση, το περιεχόμενο ή την ποιότητα των παραπάνω sites. Ο κίνδυνος ή η ζημιά που μπορεί να προκληθεί μετά από την σύνδεση σας με αυτά τα sites βαρύνει εσάς και έχετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη. Το www.Spicesbazaar.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

Δέσμευση Τιμής

Δέσμευση τιμών γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας μόνο εφόσον έχετε λάβει γραπτή επιβεβαίωση της. Μετά από κάθε παραγγελίας σας, λαμβάνετε αρχικά την ενημέρωση της καταχώρησης της, και στη συνέχεια λαμβάνετε ξεχωριστά την επιβεβαίωση αποδοχής της. Δέσμευση τιμών γίνετε μόνο αφού έχετε λάβει την ενημέρωση της επιβεβαίωσης. Η τιμές των προϊόντων δεσμεύονται κατά την καταχώρηση τις παραγγελίας σας. επίσης δεσμεύονται αυτόματα και τα προϊόντα στο στοκ της αποθήκης μας. Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΛΑΡΑΣ δεν ευθύνεται για την τυχόν πτώσεις τιμών που μπορεί να πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα που μεσολαβεί, μεταξύ της καταχώρησης και της παραλαβής-παράδοσης της παραγγελίας σας.

Πνευματικά Δικαιώματα

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΛΑΡΑΣ αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας www.spicesbazaar.gr εκτός ρητών εξαιρέσεων.

Ασφάλεια

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας www.spicesbazaar.gr χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer). Το SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη. Το SSL είναι ο πλέον αξιόπιστος φορέας για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του Internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στο site μας κωδικοποιείται πριν βγει online και σε συνέχεια διερευνάτε η αυθεντικότητα του μηνύματος και του server. Τα SSL βγαίνουν σε 2 κλίμακες, 40-bit και 256-bit. Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα, τόσο πιο δύσκολο είναι να παραβιαστεί το κωδικοποιημένο μήνυμα. Εμείς χρησιμοποιούμε SSL 256-bit, το οποίο είναι ένα τρισεκατομμύριο φορές δυνατότερο από τα αντίστοιχα των 40-bit. Επίσης, το www.spicesbazaar.gr διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό προστασίας από τη Cloudflare, μια διεθνώς αναγνωρισμένη ως ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της παροχής προστασίας συναλλαγών και δεδομένων μέσω Internet. Η Cloudflare, κάθε φορά που εισέρχεστε σε σελίδα που πρόκειται να γίνει συναλλαγή στοιχείων, παρουσιάζει ένα «λουκέτο» κάτω αριστερά στην οθόνη σας, που βεβαιώνει ότι η συναλλαγή σας προστατεύεται. Τέλος, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του www.spicesbazaar.gr . Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία, για να μην πέσουν σε χέρια τρίτων.

 

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.spicesbazaar.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Επεξεργασία Παραγγελιών

Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η χρήση της Ιστοσελίδας www.spicesbazaar.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη, και δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

 

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών / μελών (εφ’ εξής “χρήστες”) από την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΛΑΡΑΣ (ιδιοκτήτρια, δημιουργό και δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.spicesbazaar.gr ) κατά την εγγραφή τους ή κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του site www.spicesbazaar.gr. Η επίσκεψη – τοποθέτηση παραγγελίας στο www.spicesbazaar.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων. Σε περίπτωση ακυρώσεις της παραγγελίας για τον οποιοδήποτε λόγω εφόσον η παραγγελία έχει αποσταλεί ,τα μεταφορικά έξοδα και τυχών έξοδα αντικαταβολής ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ. Οι τιμές των προϊόντων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με το φυσικό μας κατάστημα ενδέχεται να διαφερουν,εαν θέλετε να κλειδώσετε της προνομιακές τιμές του site παρακαλώ βαλτέ την παραγγελία σας με την επιλογή παραλάβει από το κατάστημα. Η εταιρία μας δίνεται να ακύρωση οποία παραγγελία είναι λάθος λόγω αλλαγής τιμής κτλ. Σχεδόν όλα τα βότανα έχουν κάποια οφέλη για την υγεία και μπορείτε να τα καταναλώσετε μετά από σύσταση ενός ιατρού. Είναι πάντα καλή ιδέα να μιλήσετε με έναν επαγγελματία υγείας πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε βότανο, καθώς μπορεί να αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή παθήσεις. Εμείς δεν παρέχουμε ιατρικές συμβουλές, ο μονός αρμόδιος που μπορεί να προτείνει τη χρήση του κάθε βοτάνου είναι ο γιατρός σας. Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθηνή για αποτελέσματα απο την χρήση οποιαδήποτε βοτάνου.

Εγγραφείτε στην ενημερωτική μας λίστα.

Λάβετε τα νέα μας προιόντα και τις προσφορές μας .

Translate »
0
    0
    Το καλάθι σας
    Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο Κατάστημα